Zpravy-vse.wgz.cz

Dejepis

Napoleon se narodil na Korsice. Vstoupil do francouzské armády a jeho odvaha a pohotové uvažování mu pomohly k rychlému postupu. Stal se generálem ve 26 letech.

V roce 1804 se nechal korunovat francouzským císařem. Napoleon prosadil mnoho trvalých reforem, zavedl nové zákony, lepší vzdělávací systém, reorganizoval vládu a založil novou národní banku.

Byl vynikajícím generálem, dokázal svou armádu rychle přesunout, využíval novou bojovou taktiku. Napoleonovo vojsko čítalo bez mála skoro 3mil. vojáků. V armádě museli sloužit všichni muži od 18 do 25 let. Snažil se ovládnout celou Evropu.

VÁLKY:
V r.1805 porazil Napoleon Rakousko a Rusko v bitvě u Slavkova(bitva "tří císařů") - Napoleonovo největší vítězství
1805 - prohrál významnou námořní bitvu u Trafalgaru proti Velké Británií
1807 - Tylšský mír Francie s Rakouskem a Pruskem
1812 - táhl s vojskem do Ruska (ztratil 500 000 vojáků)
1813 - poražen v bitvě národů u Lipska spojenými evropskými armádami
1813 - společnými silami vytlačili Španělé a Britové Napoleonovo vojsko ze Španělska
1814 - padla do Francie armáda protifrancouzské koalice, Napoleon se musel vzdát a odejít do vyhnanství na ostrov Elba, z vyhnanství se mu podařilo uprchnout a znovu se pokusil získat moc.
1815 - Napoleonova poslední bitva v Belgii u Waterloo

zajímavost:protifrancouzská jednání se konala v Opočně a Ratibořicích

 
TOPlist uloz.to - sdilej snadno data